நித்தம் முத்தம்
*சங்கேதங்கள் - Code Word (Cypher Text).
அடுத்த பதிவு "கா(க)த(ட)ல்" வரும் புதன் 5-3-2008 காலை 10.30 மணி அளவில்.

காதல் அழிவதில்லை...
-ஸ்ரீ.

கொஞ்சம் சோகம் நிறைய காதல்

காதல் அழிவதில்லை...
-ஸ்ரீ.

காதல் தினம்


காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்.

காதல் அழிவதில்லை...
-ஸ்ரீ.